FORENINGSPORTAL Foreninger i Hjelmeland

Frilager

Kultur og rekreasjon 

Frilager er en utlånsportal av friluftsutstyr. Vi låner ut alt fra ski og hengekøyer til stormkjøkken og gamasjer. Vi jobber for at flest mulig skal komme seg ut og oppleve friluftslivets gleder.

Lysåsen velforening

Velforening 

Velforening. Fremme medlemmenes felles interesse i området og virke for stedets sosiale og fysiske miljø, og beboernes trivsels og sikkerhet.

90574463 / 

Lær kidsa koding i Ryfylke

Kultur og rekreasjon 

Frivillig bevegelse som arbeider for at barn og unge skal lære å forstå og beherske sin egen rolle i det digitale samfunnet. Hjelpe de unge til å ikke bare bli brukere, men også skapere med teknologien som verktøy. I tillegg til å øke den allmenne forståelsen av informasjonsteknologi, ønsker vi å bidra til rekrutteringen til IT-yrkene og realfagene. En viktig del av vår virksomhet er å arbeide for at alle unge i skolealder får mulighet til å lære programmering og bli kjent med informatikk som fag.

Pensjonistklubben

Kultur og rekreasjon 

Sosial hobbyverkstad som samlast i sløydsalen på Hjelmeland ungdomsskule kvar onsdag kl 17.00

91692345 / 

Rygjaljom

Kultur og rekreasjon 

Rygjaljom er eit kor med formål er å samle personar som ønskjer å syngje, i ei god sosial ramme. Øvingslokale vekslar mellom Spinneriet og Årdal skule.

2021 © Foreningsportal