FORENINGSPORTAL Foreninger i Hjelmeland
Navn Kategori Medl. Kontakt Telefon E-post Nettside
Askvik bedehus Lokaler 0 Ola Dale 95870487
Askvik søndagsskule Trus- og livssynsorganisasjoner 0 Anne Kari Øygard Dale 48038690
Bygdatreff, Fister sokn Kultur og rekreasjon 0 Johanne Hetland 40170051
Den norske kyrkja Hjelmeland Trus- og livssynsorganisasjoner 0 Kyrkjeverje 40439240
Diabetesforbundet i Strand, Forsand og Hjelmeland Helse 0 May Helen Olsen 92062748
Fister bedehus Lokaler 0 Ingjerd S Nicolaysen 92695606
Fister bygdaråd Velforening 0 Kjetil Valebjørg 98413311
Fister friluftsgruppe Kultur og rekreasjon 0 Elisabeth Nessa 92896575
Fister klubbhus Lokaler 0 kontakt Fister Bygdaråd 98413311
Fister kyrkje Lokaler 0 Kyrkjeverje 40439240
Fister sokn Trus- og livssynsorganisasjoner 0 Anne Tove Gundersen Ingvaldstad 93295482
Fjellgardane Forsamlingshus Lokaler 0 Anna Børkja 47900331
Fjordatreffen, Jøsenfjorden Kultur og rekreasjon 0 Hanne Gerd Skjølingstad
Fredagsklubb på bedehuset (Hj.land) Trus- og livssynsorganisasjoner 0 Anne Espeland Halsne 47969284
Frilager Kultur og rekreasjon 0 47517450
Furutangen misjonssenter Lokaler 0 John Sigmund Bjerga 98870057
Hageselskapet Hjelmeland Kultur og rekreasjon 0 Anne Spilde 92615267
Hannkallevika Båtforening Kultur og rekreasjon 0 Ketil Barkved 91766096
Helgøy Idrett og friluftslag Idrett 0 Tarjei Tørre Asprusten 40439082
Hetlandsbygda og Nessa bygdaråd Velforening 0 Jakob Nessa 95861438
Hjelmeland bedehus Lokaler 0 Terje Pundsnes 90532501
Hjelmeland Bygdaråd Velforening 0 Judith Synnøve Svendsen 40427648
Hjelmeland bygdekvinnelag Kultur og rekreasjon 0 Liv Inger Mæland 98633835
Hjelmeland Idrettslag Idrett 0 Torborg Kleppa 40439123
Hjelmeland klubbhus Lokaler 0 Hjelmeland Idrettslag 40439123
Hjelmeland kristlege ungdomsforeining Trus- og livssynsorganisasjoner 0 Vegard Bø 98543719
Hjelmeland Kunstlag Kultur og rekreasjon 0 Tor Reimund Helgøy 90555439
Hjelmeland kyrkje Lokaler 0 Kyrkjeverje 40439240
Hjelmeland kyrkjekor Kultur og rekreasjon 0 Kirsti Flatø Nessa 45517314
Hjelmeland Lions Club Kultur og rekreasjon 0 Jan Idar Apeland 91379192
Hjelmeland misjonslag Trus- og livssynsorganisasjoner 0 Ståle Halsne ; 90666445
Hjelmeland Mållag Kultur og rekreasjon 0 Tore Sandvik 91104126
Hjelmeland ride- og kjørelag Idrett 0 Linda Høyvik 40877693
Hjelmeland Samfunnshus Lokaler 0 Morten Hetland ; 45436905
Hjelmeland skytterlag Idrett 0 Bjørn Laugaland 40439011
Hjelmeland softgunklubb Idrett 0 Heiko Dirk Hauschulz 98645516
Hjelmeland sogelag Kultur og rekreasjon 0 Arnfinn Olsen 95082850
Hjelmeland sokn Trus- og livssynsorganisasjoner 0 Magnhild Meltveit Kleppa 93063651
Hjelmeland storband Kultur og rekreasjon 0 Anders Smith 90662985
Hjelmeland Turlag Kultur og rekreasjon 0 Svanhild Hjorteland Gbada 97007636
Hjelmelandspeiderne Kultur og rekreasjon 0 Anita Rørheim 48294646
Hjelmen 4H Kultur og rekreasjon 0 Oda Helgaland / Gry F Sjursen 95249670
Holmaberget hytteforening Velforening 0 Svein Harald Glendrange 41246444
HOLY RIDERS MC RACING Idrett 0 Stein Arild Øye 48150681
Humanetisk forbund -Ytre Ryfylke lokallag Trus- og livssynsorganisasjoner 0 Jakob Nessa 95861438
Hundsnes båtforening Kultur og rekreasjon 0 Jon Eilif Dale 48389802
Jerv 4H Kultur og rekreasjon 0 Victoria Valheim Voster 95205905
Jøsenfjord rutelag A/L Kultur og rekreasjon 0 Lars Randa 93426622
Jøsenfjorden barneteater Kultur og rekreasjon 0 Bente T. Gjil 41493230
Jøsenfjorden bedehus Lokaler 0 Haldis K. Nilsen 40439120
Jøsenfjorden bygdeutval Velforening 0 Turid Fyljesvoll Hjorteland 95904705
Jøsenfjorden Båtlag Kultur og rekreasjon 0 94189811
Jøsenfjorden fritidsklubb Kultur og rekreasjon 0 Marie Hauge 97731597
Jøsenfjorden skyttarlag Idrett 0 Frode Berg Johnsen 94189811
Jøsenfjorden søndagsskule Trus- og livssynsorganisasjoner 0 Haldis K. Nlisen 40439120
Jøsenfjorden yngres Trus- og livssynsorganisasjoner 0 Haldis K. Nilsen 40439120
Jøsneset bedehus Lokaler 0 Berit Skiftun Hjorteland 95050427
Jøsneset bygdaråd Velforening 0 Hanne C Tjeltveit 47668501
Jøsneset båtforening Kultur og rekreasjon 0 Sven Gil Westersjø 92862410
Jøsneset ungdomslag Kultur og rekreasjon 0 Johan Fosså 98060223
Kaiveien velforeing Velforening 0 Finn Tharaldsen 98255031
KRIK Hjelmeland Idrett 0 Johannes Våge 91367449
LHL Strand og omegn Helse 0 Terje Idsø 92084845
Longhammaren Hytteforening Velforening 0 Jan Torsvik 91522438
Lysåsen velforening Velforening 0 Tor Morten Jacobsen 90574463
Lær kidsa koding i Ryfylke Kultur og rekreasjon 0 Tor Einar Enne 41147023
Mekkeklubben, Fister bedehus Trus- og livssynsorganisasjoner 0 Grunde Arnesen 99711832
Melslia Vel Velforening 0 Tove Leersveen 98009399
Mental Helse Ryfylke Helse 0 Wenche Eikevik 46470029
Mosnes velforening Velforening 0 Jannice Sørbø 90838000
Nasjonalforeningen Jøsneset helselag Helse 0 Berit T Skiftun 97112474
Nessa ungdomshus Lokaler 0 48051700
Onsdagsklubben, Fister bedehus Trus- og livssynsorganisasjoner 0 Anne Norunn Helgøy 41928153
Pensjonistklubben Kultur og rekreasjon 0 Nils Lone 91692345
Pundsnes Båtforening Kultur og rekreasjon 0 Ottar Rosså 97035673
Randa Hytteforening Velforening 0 Sissel T. Clementsen 0H0302 91569129
Randøy eldrelag Kultur og rekreasjon 0 Torill W. Sandanger 92038371
Randøy IL Idrett 0 Arne Sandanger 48498190
Randøy Vel Velforening 0 Aslaug Warland Ur 92616963
Ryfylke Bridgeklubb Kultur og rekreasjon 0 Leif Inge Torkelsen 91147129
Ryfylke lokallag av fortidsminneforeningen, Rogaland fylkesavdeling Kultur og rekreasjon 0 Grete Marie Holmboe 48001359
Ryfylke seilforening Kultur og rekreasjon 0 Vidar Wollum 48121163
Ryfylke skjærgårdspark Velforening Velforening 0 Asbjørn Lunde 48126653
Ryfylke sykkelklubb Idrett 0 Vidar Laugaland 98440573
Ryfylke Teknolab Kultur og rekreasjon 0 90754707
Ryfylke Veterankjøretøyklubb Kultur og rekreasjon 0 Tore Voster 95197011
Ryfylkegruppa av Norsk radio og relæliga Kultur og rekreasjon 0 Jon Dale 41535247
Rygjaljom Kultur og rekreasjon 30 Kirsti Karlsrud 92051893
Sandanger båtforening Kultur og rekreasjon 0 Arne Sandanger 48498190
Seniordans Hjelmeland Kultur og rekreasjon 0 Arne Breiland 98803335
Seniornett Hjelmeland Kultur og rekreasjon 0 Anne Marit Nessa 91868183
Senioruniversitetet i Ytre Ryfylke Kultur og rekreasjon 0 Leif Ole Terøy 91647506
Snøklokka barneforening Trus- og livssynsorganisasjoner 0 Kirsten Gundersen 90543621
Sons of Norway- Ryfylke Lodge 8-023 Kultur og rekreasjon 0 Jens Inge Børkja 45228963
Spinneriloftet Kultur og rekreasjon 0 Kirsten Langvik 46470946
Springs of hope Norway Trus- og livssynsorganisasjoner 0 Reidunn Ferstad 97755347
Strand og Hjelmeland jakt og fiskeforening Kultur og rekreasjon 0 Aleksander Amdal 95990825
Strand og omegn Revmatikerforbund Helse 0 Bente Jørpeland 47414125
Trivselstova, Jøsneset Lokaler 0 Unni Fossaa 40439228
Ungdomsklubben på Hjelmeland Samfunnshus Kultur og rekreasjon 0 Morten Hetland 45436905
Ungdomslaget Von Kultur og rekreasjon 0 Nils Bjarte Nessa 48051700
Utsikten velforening Velforening 0 Nordskår 94826908
Vormedalen bedehus Lokaler 0 Liv Laugaland 47258296
Vormedalen bygdeutval Velforening 0 Cathrine Sleire 93063089
Vormedalen grendahus Lokaler 0 Cathrine Sleire 93063089
Vågen båtforening Kultur og rekreasjon 0 Burmavegen 56 90893480
Årdal aktivitetshus Lokaler 0 Svein Egeland 90821573
Årdal barneklubb Trus- og livssynsorganisasjoner 0 Nilda Dalane 91611595
Årdal bedehus Lokaler 0 Jo Sølve Dalane 48031449
Årdal bygdaråd Velforening 0 Svein Hia 41699582
Årdal Idrettslag Idrett 0 Ståle Austigard 99298613
Årdal kristelege skulelag (ÅKUS) Trus- og livssynsorganisasjoner 0 Kirsten Gundersen 40454137
Årdal kyrkje og Årdal gml kyrkje Lokaler 0 Kyrkjeverje 40439240
Årdal sokn Trus- og livssynsorganisasjoner 0 Olav Frantzen 97755271
Årdal yngres Trus- og livssynsorganisasjoner 0 Torstein Riskedal 90010183
Årdal yngstes Trus- og livssynsorganisasjoner 0 Kirsten Gundersen 97184649
Øie bedehus Lokaler 0 Anne Berit R. Bjelland. 99248683
2021 © Foreningsportal